Volume 30,Issue 1,2022 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

RNA-seq based gene expression profiling of colon tissue from a mesalazine-treated mouse model of inflammatory bowel disease
  WANG Yiru, ZHOU Wei, JIANG Xiaoying, PAN Yibin, XU Yanwu and CAO Yongqing
  2022,30(1):7-16 [Abstract]  [View PDF(14.31 M)]
  
RNA-seq based gene expression profiling of colon tissue from a mesalazine-treated mouse model of inflammatory bowel disease
  MO Jiao, AO Qingqing, ZHENG Zhijian, WU Yijie, LIANG Ningjing, LIAO Simi, WANG Xinhang, LU Cailing, TANG Shen and LI Xiyi
  2022,30(1):17-22 [Abstract]  [View PDF(7.17 M)]
  
Role of matrix metalloproteinase-2 in the invasion and metastasis of gastric cancer
  MAO Yuning, LIU Sensen, GONG Miaomiao, ZHAO Jumei and SHI Changhong
  2022,30(1):23-30 [Abstract]  [View PDF(9.00 M)]
  
Analysis of differences in cholesterol metabolism between male WHBE rabbits and Japanese white rabbits based on intestinal microbiota
  SHEN Liye, HUANG Junjie, XU Jianqin, XU Yanyun, CHEN Minli and PAN Yongming
  2022,30(1):31-39 [Abstract]  [View PDF(10.48 M)]
  
Effect of β-arrestin2 deficiency on the function of mouse peritoneal macrophages
  CHEN Tingting, SHAN Shan, LI Nan, WANG Ziying, QI Meng, ZHANG Shengnan, HU Shanshan, WEI Wei and SUN Wuyi
  2022,30(1):40-46 [Abstract]  [View PDF(9.12 M)]
  
Stability of mouse models of loperamide-induced constipation based on data mining and animal experiments
  GUO Sha, ZHANG Juanjuan, LIANG Xingyu, LI Xuemei, HE Zhenxi and YANG Sha
  2022,30(1):47-56 [Abstract]  [View PDF(4.26 M)]
  
Effects of different body weights on the progression of abdominal aortic aneurysm in chow diet feeding mice: a retrospective study
  LIU Yi, TIAN Kangli, XIA Congcong, LIU Haole, FU Weilai, XU Yangwei, BAI Liang, LIU Enqi and ZHAO Sihai
  2022,30(1):57-63 [Abstract]  [View PDF(11.39 M)]
  
Effects of low expression of lipoic acid synthase on antioxidant capacity in mice
  YAN Sensen, LYU Mengdi, YANG Xuesi, TAO Yingjun, XU Guangcui and ZHAO Yingzheng
  2022,30(1):64-69 [Abstract]  [View PDF(5.97 M)]
  
Optimization of cryopreservation of cynomolgus monkey semen with yolk-free solution
  CHEN Yan, GAO Jiangmei, ZHAO Shikun, LI Bihai, RAO Junhua and YANG Shihua
  2022,30(1):70-76 [Abstract]  [View PDF(3.84 M)]
  
Effects of JiaYanKangTai granules on immune-associated cytokines in rats with autoimmune thyroiditis
  PAN Yajing, ZHANG Qiue, ZHANG Chengfei, WU Lili, QIN Lingling, HU Kaiwen and LIU Tonghua
  2022,30(1):77-83 [Abstract]  [View PDF(4.13 M)]
  
RNA sequencing analysis of differentially expressed genes of the anterior tibial muscle in rats after different modes of hypoxia exposure
  GONG Lijing, JIA Jie and FU Pengyu
  2022,30(1):84-91 [Abstract]  [View PDF(7.14 M)]
  
Establishment of a comparative transcriptomics database of coronavirus infected animal models
  WU Yue, XIANG Zhiguang, GAO Ran and KONG Qi
  2022,30(1):92-99 [Abstract]  [View PDF(10.25 M)]
  
Analysis of the effects of two reoviruses on the intestinal flora of mice based on 16S rRNA sequencing
  WANG Shiyu, LIN Jiafeng, JIANG Xinru, SUN Miao, WANG Ying and TAO Xiaoli
  2022,30(1):100-106 [Abstract]  [View PDF(9.09 M)]
  
Research progress on immune-related animal models of tic disorders
  ZHANG Xiaomeng, MA Bingxiang, ZHOU Rongyi, SHI Wenli and LI Huawei
  2022,30(1):107-116 [Abstract]  [View PDF(886.43 K)]
  
Methods and evaluation of airway remodeling characteristics in animal models of bronchial asthma
  HE Ting, QIAN Peiyao, HONG Min, LIU Chengyong and ZHENG Jie
  2022,30(1):117-123 [Abstract]  [View PDF(828.85 K)]
  
Breeding for resistance strains in flies: a review
  TANG Hongri, WANG Lingjun, XU Hongling, XIE Zhimei, CAI Juan, ZHENG Minghui, HE Lifang and LIU Hui
  2022,30(1):124-130 [Abstract]  [View PDF(835.71 K)]
  
A review of experimental animal models of Alzheimer’s disease
  LI Shaochuang, HAN Cheng, QIN Yali, ZHAO Yafei, WEI Wenyi, YANG Jie, SHUAI Yueyuan and GUO Dong
  2022,30(1):131-145 [Abstract]  [View PDF(1016.15 K)]
  
Research progress on animal models of hypertriglyceridemia
  GUAN Yuanyuan, ZHENG Yanfei, ZHU Linghui, WANG Liying, BAI Fan, LI Tianxing, SUN Ziwei and LI Lingru
  2022,30(1):146-152 [Abstract]  [View PDF(844.41 K)]