Acta Laboratorium Animalis Scientia Sinica

Editor-in-Chief

QIN Chuan (Beijing, China)

Advisory Board Members

BA Denian (Beijing, China)

CAO Xuetao (Tianjin, China)

CONG Bin (Hebei, China)

WANG Chen (Beijing, China) 

XIA Xianzhu (Jilin, China)

ZHAN Qimin (Beijing, China)

Deputy Editors-in-Chief

DAI Jiejie (Yunnan, China)

HUANG Ren (Guangdong, China)

LIU Enqi (Shaanxi, China)

TAN Yi (Chongqing, China)

WANG Qiang (Beijing, China)

ZHAO Deming (Beijing, China)

Editorial Board Members

BU Shumin (Beijing, China)

CHEN Zhaoyang (Shanxi, China)

CHEN Jianquan (Jiangsu, China)

CHEN Minli (Zhejiang, China)

CHEN Zhenwen (Beijing, China)

CHENG Shujun (Guangdong, China)

CHU Xiaofeng (Zhejiang, China)

CUI Zongjie (Beijing, China)

DAI Jinhui (Shanghai, China)

DING Yuqiang (Shanghai, China)

DUO Shuguang (Beijing, China)

FAN Changfa (Beijing, China)

FANG Lianhua (Beijing, China)

GAO Hong (Beijing, China)

GE Liangpeng (Chongqing, China)

GUO Pengju (Guangdong, China)

HE Jiancheng (Shanghai, China)

HE Zhanlong (Yunnan, China)

HUANG Jinlin (Jiangsu, China)

HUO Bo (Beijing, China)

HUO Nairui (Shanxi, China)

JING Zhizhong (Gansu, China)

LI Kui (Beijing, China)

LI Qin (Beijing, China)

LI Wende (Guangdong, China)

LI Zijian (Beijing, China)

LIAND De (Guangdong, China)

LIU Dong (Jiangsu, China)

LIU Jiangang (Beijing, China)

LIU Jiangwei (Xinjiang, China)

LIU Qiang (Tianjin, China)

LIU Xinmin (Beijing, China)

LIU Yang (Guizhou, China)

LIU Yong (Anhui, China)

LIU Yuan (Beijing, China)

LU Jing (Beijing, China)

LU Xuancheng (Beijing, China)

LU Wengeng (Heilongjiang, China)

LU Yinglin (Beijing, China)

LUO Yumin (Beijing, China)

LYU Longbao (Yunnan, China)

MENG Aimin (Beijing, China)

MIAO Mingsan (Henan, China)

NIU Haitao (Beijing, China)

PAN Zhiming (Jiangsu, China)

PENG Jingpian (Beijing, China)

QI Delin (Qinghai, China)

SHAO Qiming (Shandong, China)

SONG Guohua (Shanxi, China)

SUN Deming (Beijing, China)

SUN Guibo (Beijing, China)

TANG Yaoping (Guangxi, China)

TANG Zhonglin (Guangdong, China)

WANG Jing (Sichuan, China)

WANG Chao (Beijing, China)

WANG Chunfang (Shanxi, China)

WANG Junjun (Beijing, China)

WANG Pengwen (Beijing, China)

WANG Rong (Beijing, China)

WANG Shi'e (Fujian, China)

WANG Wen (Beijing, China)

WANG Xiao (Guangdong, China)

WEI Hulai (Gansu, China)

WEI Hong (Chongqing, China)

WEI Qiang (Beijing, China)

WEI Suocheng (Gansu, China)

WU Baojin (Shanghai, China)

WU Duansheng (Hunan, China)

WU Jianhui (Shanghai, China)

WU Jianmin (Guangxi, China)

WU Shiwen (Beijing, China)

WU Yingjie (Liaoning, China)

WU Yuhong (Gansu, China)

WU Yijun (Beijing, China)

XU Chuang (Heilongjiang, China)

XIAO Xinhua (Beijing, China)

YANG Aidong (Shanghai, China)

YANG Fenghua (Guangdong, China)

YANG Guibo (Beijing, China)

YANG Shulong (Jiangxi, China)

YANG Zhiwei (Beijing, China)

YAO Xinsheng (Guizhou, China)

YONG Weidong (Beijing, China)

YUE Bingfei (Beijing, China)

ZENG Lin (Beijing, China)

ZHANG Chun (Beijing, China)

ZHANG Jibin (Hubei, China)

ZHANG Jing (Hebei, China)

ZHANG Jingjing (Guangdong, China)

ZHANG Meijia (Beijing, China)

ZHANG Ruixing (Hebei, China)

ZHANG Shuxin (Beijing, China)

ZHANG Yi (Henan, China)

ZHANG Yu (Guangdong, China)

ZHAO Danhui (Beijing, China)

ZHENG Heping (Fujian, China)

ZHU Desheng (Beijing, China)

ZHU Heng (Beijing, China)

ZHU Xiaoxin (Beijing, China)

Managing Editor

LI Jiping (Beijing, China)

Assistant Editors

GUO Mengzheng (Beijing, China)

CUI Shao (Beijing, China)

LI Jielei (Beijing, China)

JIANG Shaowei (Beijing, China)