Volume 26,Issue 2,2018 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

研究进展

Establishment and application of a new immune-comb assay for detection of serum antibody against simian immunodeficiency virus
  LI Dandan, WANG Suijia, CHEN Pingya, ZHANG Tiyin, YANG Junxing, LIU Zhongmei and GAO Shenyang
  2018,26(2):217-223 [Abstract]  [View PDF(3.50 M)]
  
Application of multi-modal and multi-functional molecular imaging based on near-infrared fluorescence dye in tumor models
  SHI Changhong
  2018,26(2):234-238 [Abstract]  [View PDF(772.32 K)]
  
Research progress on highly active anti-retroviral therapy induced secondary osteoporosis
  LIU Hao, LI Wei, WEI Qiang and ZHOU Yongsheng
  2018,26(2):239-243 [Abstract]  [View PDF(787.91 K)]
  

研究报告

Establishment of a C57BL / 6 J mouse model of metastatic melanoma in the lung
  MENG Xingjun, LI Xiaodong, LIU Jun, ZHOU Kangxi, CUI Qingya, HU Renping, YAN Rong and DAI Kesheng
  2018,26(2):139-144 [Abstract]  [View PDF(7.83 M)]
  
Effect of leptin on expression of lipoic acid synthase in the liver and kidney of Lepr db/db mice
  PENG Qiang, ZHAO Yingzheng, YAN Tingting, ZHAI Xiaonan, ZHANG Xuxu, YI Xianwen, Zhang Hexi and XU Guangcui
  2018,26(2):145-149 [Abstract]  [View PDF(4.15 M)]
  
Visual structure and functional development of marine medaka, oryzias melastigma
  CHEN Jianming, LIU Xiaocen and XU Yongjian
  2018,26(2):150-157 [Abstract]  [View PDF(8.95 M)]
  
Association of expression profiles of miRNA and mRNA in Chinese hamster buccal pouch squamous cell carcinoma
  LI Lihong, PANG Wenbiao, CHANG Kai, YAN Xiaoyan, GAO Jiping and SONG Guohua
  2018,26(2):158-164 [Abstract]  [View PDF(1.74 M)]
  
Characterization of intestinal microflora in WHBE rabbit and Japanese white rabbit models of diarrhea-predominant irritable bowel syndrome
  XU Xiaoping, XU Jianqin, HUANG Junjie, LIU Junping, CHEN Fangming, CAI Zhaowei, CAI Yueqin and PAN Yongming
  2018,26(2):165-173 [Abstract]  [View PDF(6.35 M)]
  
Urine metabonomics study of abnormal Savda syndrome rat model in Uyghur traditional medicine
  YALIKUN Mireayi, MAMAT Akilzaman, ABUDUREHEMAN Bahaguli, TUERHONG Tailiaiti, QIAREFUHAN Dinala, HASIM Ayshamgul and MAMTIMIN Batur
  2018,26(2):174-180 [Abstract]  [View PDF(6.29 M)]
  
Fecal microbiota transplantation from growing pigs with different feed efficiency to pseudo-germ-free mice can result in reappearance of the original phenotype
  LI Tiantian, HE Beibei, LI Na, LIU Ting, SHI Meng, XIAO Yingping, YANG Hua, ZHAN Dewen and WANG Junjun
  2018,26(2):181-187 [Abstract]  [View PDF(2.96 M)]
  
Comparative analysis of intestinal flora of Microtus fortis living under laboratory feeding and wild survival conditions
  FENG Jie, SHEN Zhimin, WANG Shengchang, LIN Jinxing, BO Xiong and XIE Jianyun
  2018,26(2):188-194 [Abstract]  [View PDF(7.22 M)]
  
Correlation between gut microbiota and anti-dsDNA antibody in the mouse model of systemic lupus erythematosus
  ZOU Guixiang, DUAN Xinwang and NIU Haitao
  2018,26(2):195-200 [Abstract]  [View PDF(3.85 M)]
  
Comparison of biological characteristics related to eyeballs between two strains of guinea pigs and the retinal mechanism of myopia
  CHEN Yanhong, WEI Zhen, AI Zhipeng and LIU Diwen
  2018,26(2):201-206 [Abstract]  [View PDF(6.59 M)]
  
Genotyping of the offsprings of Lepr db/ + mice by TaqMan probe fluorescence quantitative PCR
  ZHAO Yingzheng, PENG Qiang, ZHAO Yingzheng, PENG Qiang, YAN Tingting, ZHANG Xuxu, ZHAI Xiaonan, WU Weidong, YI Xianwen, XU Guangcui, ZHAO Yingzheng, PENG Qiang, YAN Tingting, ZHANG Xuxu, ZHAI Xiaonan, WU Weidong, YI Xianwen, XU Guangcui, ZHAO Yingzheng, PENG Qiang, YAN Tingting, ZHANG Xuxu, ZHAI Xiaonan, WU Weidong, YI Xianwen, XU Guangcui, ZHAO Yingzheng, PENG Qiang, YAN Tingting, ZHANG Xuxu, ZHAI Xiaonan, WU Weidong, YI Xianwen, XU Guangcui, ZHAO Yingzheng, PENG Qiang, YAN Tingting, ZHANG Xuxu, ZHAI Xiaonan, WU Weidong, YI Xianwen, XU Guangcui and ZHAO Yingzheng, PENG Qiang, YAN Tingting, ZHANG Xuxu, ZHAI Xiaonan, WU Weidong, YI Xianwen, XU Guangcui
  2018,26(2):207-210 [Abstract]  [View PDF(3.40 M)]
  
Detection of N-ethyl-N-nitrosourea-induced Pig-a gene mutation in rats by immunomagnetic separation technique combined with flow cytometry
  QIN Meirong, ZHENG Dandan, HUANG Zeyu, WANG Xiaowei, LI Junpeng and WANG Ping
  2018,26(2):211-216 [Abstract]  [View PDF(2.22 M)]
  
Coagulatory dysfunction in septic rats
  LI Jinling, HUANG Shuwu, LI Ge, LIU Shuhua, LI Yunfeng, GUAN Yalun, LI Xuejiao, HUANG Ren, WANG Hui and ZHANG Yu
  2018,26(2):224-229 [Abstract]  [View PDF(3.86 M)]
  
Effect of noise pollution on serum hormone and Hsp-70 levels in rats
  YU Farong, GUO Yunxuan, LIAN Xiuzhen, XIE Mingren, LI Denglou, CHEN Wangjun, YANG Bo and ZHANG Shishuang
  2018,26(2):230-233 [Abstract]  [View PDF(769.94 K)]
  

研究进展

Several commonly used modeling methods for animal models of fecal incontinence
  WANG Di, WANG Chen, CAO Yongqing, LU Jingen and DONG Qingjun
  2018,26(2):244-247 [Abstract]  [View PDF(749.29 K)]
  
Establishment and application of cat models of human diseases
  WANG Liang, FU Junyan, ZHOU Zijuan, DONG Jianyi, LI Changyi, CHEN Jun, ZHAN Hongwei, LI Huiling, CHEN Dapeng and WANG Jingyu
  2018,26(2):248-252 [Abstract]  [View PDF(767.24 K)]
  
A brief survey of symbiotic Wolbachia in Drosophila
  ZHANG Guang, CHEN Yu and WANG Beilei
  2018,26(2):253-258 [Abstract]  [View PDF(826.94 K)]
  
Research progress on establishment of animal models of ovarian cancer
  LI Dongdong, WANG Li, ZHONG Jie, LING Chenqi and LIANG Yanping
  2018,26(2):259-264 [Abstract]  [View PDF(793.39 K)]