Volume ,Issue 4,2003 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

中国实验动物学报目次索引2003年第11卷1~4期
  2003(4) [Abstract]  [View PDF]
  
Study on in vitro Cell Culture and Transgene for Sheep Fetal Fibroblasts
  MA Yu-zhen,HU Ting-mao,WANG Jian-guo,HU Hui-ping,LIU Ming-qiu
  2003(4):195-198 [Abstract]  [View PDF]
  
Characterization of Human Lung Cancer Cell Line A549 in 615-SCID Mice
  ZHU Hui-fang,LAN Lan,ZHAO Shi-xuan,WANG Ying,YANG Chun-zheng,LIU Qiu-hua YANG Jian,CHEN Hui-shu,LIU Shi-he,WANG Yuan
  2003(4):199-202 [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment and Characterization of SV40 T Gene-Transformed Dairy Goat Mammary Gland Epithelial Cell Lines
  SONG Hong-qin,SUN Huai-chuang,XU Yi-min,WANG Bao-an
  2003(4):203-207 [Abstract]  [View PDF]
  
Study on the Purification of Kunming Mouse Strain by Hysterectomy in the Situation of Bacteria Free
  LU Xiao-cong,XU Guo-jing,DAI Yong,TANG Li-jun,SUN Fan-zhong,YU Si-yi,ZHANG Jin-ming,TIAN Hui,ZHANG Yan,ZHANG Chun
  2003(4):208-210 [Abstract]  [View PDF]
  
Expression and Existence of Porcine Endogenous Retroviruses in Chinese Experimental Miniature Pig
  LU Mao-min,JIA Li-wei,YANG Wen-bin,YANG Shu,XIONG Jing-feng,DING Zhuang,CHEN Hua,XIE Zhong-chen,ZHANG Jin-gang
  2003(4):211-215 [Abstract]  [View PDF]
  
东方田鼠精子体外培养及冷冻复苏的研究
  刘丽均,陆晔,唐一铭,符杰,施恩,徐平
  2003(4):215 [Abstract]  [View PDF]
  
PCR Conditions and Application of 39 Mouse Microsatellites
  WU Bao-jin,MAO Hui-hua,ZHU Hong,YAN Zhi-feng,YANG Lin,SUN Qiang,XU Xiang-ming,XUE Zheng-feng,LI Hou-da
  2003(4):216-220 [Abstract]  [View PDF]
  
Determination of Physiological and Biochemical Data in 6-8 Month Old Beagle Dogs
  WU Hong-hai,HE Qiao-jun,CHEN Yi,ZHOU Qing,FANG Rui-ying
  2003(4):221-224 [Abstract]  [View PDF]
  
The Significance of Outer Membrane Protein and Lipopolysaccharide of Pasteuralla pneumotropica in Serological Diagnosis
  ZHANG Li-fang,LIU Xing,LI Hong
  2003(4):225-229 [Abstract]  [View PDF]
  
不同方法测定鸭血容量的比较研究
  张汤杰
  2003(4):229 [Abstract]  [View PDF]
  
Isolation of Babesia microti -like Parasites from Blood Donors through hu-RBC-SCID Mice
  WEI Qiang,TSUJI Masayoshi,ISHIHARA Chiaki
  2003(4):230-232 [Abstract]  [View PDF]
  
In vitro Developmental Capacity of Kunming Mouse Pronuclear Embryos in Different Culture Medium
  AN Zhi-xing,LI Xue-feng,LI Xiang-chen,WANG Qiang,WANG Chao,ZHANG Yong
  2003(4):233-236 [Abstract]  [View PDF]
  
RAPD analysis of Genetic Construction of NJS and Its Relative Mice
  CUI Shu_fang,HAO Guang_rong,TANG Qiu,CAO Ping,SUN Wei
  2003(4):237-239 [Abstract]  [View PDF]
  
Continuous Monitoring of Intragastric pH and Bilirubin in Dogs
  JIANG Zhi_ru,WANG Jin_hai,GONG Jun
  2003(4):240-242 [Abstract]  [View PDF]
  
Procyanidine Therapy for ARDS Model in Rat
  XIE Yang_min,LIN Chu_ling,LIN Jue_long,CHEN Han_qiu,LI Mei
  2003(4):243-245 [Abstract]  [View PDF]
  
Study on Infectivity of Pasteurella pneumotropica in Laboratory Rats and Mice
  LIU Xing,LI Hong,SHI Chao_hui,ZHANG Li_fang
  2003(4):246-248 [Abstract]  [View PDF]
  
Progress in Methods to Produce COPD Animal Model
  ZHENG Hong_ao,HE Shao_heng
  2003(4):249-252 [Abstract]  [View PDF]